جملات ناب و قشنگ

جملات ...عکس ها ... sms ... زیبا و قشنگ


نعره هیچ شیری خانه چوبی مرا خراب نمی کند، من از سکوت موریانه ها می ترسم.به شخصیت خود بیشتر از آبرویتان اهمیت دهید. زیرا شخصیت شما جوهر وجود شماست و آبرویتان تصورات دیگران نسبت به شما استباران که میبارد همه پرندها به دنبال سر پناهند اماعقاب برای اجتناب از خیس شدن بالاتراز ابرهاپرواز میکند این دیدگاه است که تفاوت را خلق میکندگورستان ها پر از افرادی است که روزی گمان می کردن که چرخ دنیا بدون آنها نمی چرخدیک شمع روشن می تواند هزاران شمع خاموش را روشن کند و ذره ای از نورش کاسته نشودمشکل فکر های بسته این است که دهانشان پیوسته باز استتنها دو گروه نمى توانند افکار خود را عوض کنند: دیوانگان تیمارستان و مردگان گورستان. “وین دایر”یک درخت هرچقدر هم که بزرگ باشد با یک دانه آغاز میشود, طولانی ترین سفرها با اولین قدم. (لائوتسه)در مسابقه بین شیر و آهو، بسیاری از آهوها برنده می شوند. چون شیر برای غذا می دود و آهو برای زندگی. پس: ” هدف مهم تر از نیاز است “اگر میخواهی دروغی نشنوی ، اصراری برای شنیدن حقیقت مکنکسانی که پشت سرتان حرف می زنند ، دقیقا به همانجا تعلق دارند، پشت سرتان!اگر موفق شدید به کسی خیانت کنید،آن شخص را احمق فرض نکنید. بلکه بدانید او خیلی بیشتر از انچه لیاقت داشته اید به شما اعتماد کرده است…

نوشته شده در چهارشنبه هشتم خرداد ۱۳۹۲ساعت 17:40 توسط احسان| |


:قالبساز: :بهاربیست:پاتوق سرگرمی - پزشک پوست - گویا آی تی - تک تمپ - تلفن کوتاه | دانلودیان - گرافیک - وبلاگ